آدرس: شهركرد، شهرك منظریه، بلوار امام علی -جلوتر از بیمارستان پارسیان -روبروی قرارگاه پلیس راه---زمان جلسات تازه واردین(آقایان): روزهای فرد رأس ساعت15:30
آموزش و درمان بیماریها(قسمت اول)
شنبه 9 فروردین 1399 ساعت 22:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق الله"

«آموزش و درمان بیماری ها»
قسمت اول

به قلم کمک راهنمای گرامی
مسافر اسماعیل


آموزش خط اصلی ونقطه شروع درمان بیماری اعتیاد به مواد مخدر ویا شکافتن هر نوع تاریکی می باشد. مهمترین مرحله آموزش، زیربنا وپایه های آن علم میباشد...

به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید...


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشاركت های مكتوب، مقالات،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 15 بهمن ماه
چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 11:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

دوازدهمین جلسه از دور بیست و پنجم سری کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر مهدی، استادی مسافر مجید و دبیری مسافر اصغر، با دستور جلسه  »هفته OT « در روز سه شنبه 15 بهمن ماه رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.


کنگره‌شصت، یک نهاد مردمی بوده و بر اساس تجربه بنا گردیده است. دراین نهاد، فرد مصرف‌کننده، خود را تسلیم پروتکل درمان، زیر نظر کمک راهنما می‌کند، به‌همین دلیل، به‌راحتی به درمان خواهد رسید.

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه ها،


جلسه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه 13 بهمن ماه
دوشنبه 14 بهمن 1398 ساعت 13:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )
«به‌نام قدرت مطلق، الله»

سومین جلسه از دور سی‌ و یکم، سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره‌60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر یوسف، استادی مسافر فربد و دبیری مسافر علی، با دستور جلسه 《هفته OT》 در روز یکشنبه 13 بهمن ماه سال 1398، رأس ساعت 17 برگزار گردید.در حال حاضر به‌جایی رسیده‌ایم که کنگره "برند" شده است، یعنی کار با کنگره‌شصت، برای کلینیک‌ها، مایه افتخار شده‌است. وظیفه من مسافر این است که از امکانات موجود به‌صورت صحیح استفاده نمایم و...

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران یك شنبه ها،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 8 بهمن ماه
چهارشنبه 9 بهمن 1398 ساعت 12:15 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

یازدهمین جلسه از دور بیست و پنجم سری کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر مهدی، استادی مسافر فایز و دبیری مسافر اصغر، با دستور جلسه  »نظم، انضباط و احترام « در روز سه شنبه 8 بهمن ماه رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

مسافرانی که در بدو ورود تلاش کرده و "نظم و انظباط"حاکم بر کنگره را به "فرمان ناخودآگاه ذهن" تبدیل کنند، به یک رهایی شش‌دانگ (کامل و بدون نقص) دست خواهند یافت.


سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه ها،


مشارکت مکتوب
سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 11:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )
"به نام قدرت مطلق الله"

«نظم، انضباط و احترام»

به قلم کمک راهنمای گرامی
مسافر شجاع


به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشاركت های مكتوب،


جلسه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه 6 بهمن ماه
دوشنبه 7 بهمن 1398 ساعت 11:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )
«به‌نام قدرت مطلق، الله»

دومین جلسه از دور سی‌ و یکم، سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره‌60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر یوسف، استادی مسافر تیمور و دبیری مسافر علی، با دستور جلسه 《نظم، انضباط و احترام》 در روز یکشنبه 6 بهمن ماه سال 1398، رأس ساعت 17 برگزار گردید.«ارمغان عشق و محبت، احترام است»؛ یعنی زمانی که من، عشق و محبتم را به دیگران بدهم، به‌صورت ناخدآگاه، آنها نیز به من احترام می‌گذارند...

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران یك شنبه ها،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 1 بهمن ماه
چهارشنبه 2 بهمن 1398 ساعت 12:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

دهمین جلسه از دور بیست و پنجم سری کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر مهدی، استادی مسافر حامد و دبیری مسافر اصغر، با دستور جلسه  »وادی پنجم و تأثیر آن روی من « در روز سه شنبه 1 بهمن ماه رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

زمانی می‌توانیم، ساختارهای ذهن را به مرحله اجرا بگذاریم که آرامش داشته باشیم. برای رسیدن به آرامش، دوری از ضد‌ارزش‌ها و حرکت به سمت ارزش‌ها، الزامی است. تزکیه و پالایش نفس، نهایتا به "گفتار سالم، پندار سالم و رفتارسالم" ختم خواهد شد.

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه ها،


جلسه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه 29 دی ماه
دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 13:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )
«به‌نام قدرت مطلق، الله»

اولین جلسه از دور سی‌ و یکم، سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره‌60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر یوسف، استادی مسافر محسن و دبیری مسافر علی، با دستور جلسه 《وادی پنجم و تأثیر آن روی من》 در روز یکشنبه 29 دی ماه سال 1398، رأس ساعت 17 برگزار گردید.باید بدانیم، برای درمان اعتیاد، پس از تفکر باید حرکت کنیم؛ به‌موقع در جلسات حاضر شویم؛ سی‌دی‌ها را بنویسیم و کتاب و جزوات را مطالعه نمایم.

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران یك شنبه ها،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 24 دیماه
چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت 12:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه از دور بیست و پنجم سری کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر مهدی، استادی مسافر علی و دبیری مسافر اصغر، با دستور جلسه  »هفته همسفر « در روز سه شنبه 24 دی ماه رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

همه ما به یاد داریم که در زمان اعتیاد، چه تخریب‌ها و آسیب‌هایی به خانواده‌ وارد کردیم. بهترین همسفر در طول سفر، همسر فرد است. با وجود اینکه به آنها آسیب زیادی وارد کردیم، ولی ما را رها نکرده و در کنار ما ماندند.

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه ها،


جلسه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه 22 دی ماه
دوشنبه 23 دی 1398 ساعت 13:59 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )
«به‌نام قدرت مطلق، الله»

چهاردهمین جلسه از دور سی‌ام، سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره‌60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر حامد، استادی مرزبان محترم مسافر علی و دبیری مسافر بهروز، با دستور جلسه 《هفته همسفر》 در روز یکشنبه 22 دی ماه سال 1398، رأس ساعت 17 برگزار گردید.مسافر، یعنی کسی که در حال سفر است. پس نیاز به همسفر دارد تا در حل مشکلات بین راه، به او یاری رساند و اگر همسفر در کنار مسافر قرار بگیرد، موفقیت او تقریبا قطعی است.

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران یك شنبه ها،


کارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه 17 دیماه
چهارشنبه 18 دی 1398 ساعت 11:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

هشتمین جلسه از دور بیست و پنجم سری کارگاههای آموزشی خصوصی مسافران کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر مهدی، استادی مسافر یاور و دبیری مسافر اصغر، با دستور جلسه  »کمک من به کنگره و کمک کنگره به من « در روز سه شنبه 17 دی ماه رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.

جناب آقای مهندس می‌فرمایند: این دستور جلسه را عمدا در کنگره قرار دادیم تا فراموش نکنیم، کنگره برای ما چه کرده است. من قبل از ورود به کنگره، با مصرف مواد، خانواده‌ و سرمایه‌ام را از دست داده بودم و...

به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران سه شنبه ها،


جلسه آموزشی خصوصی مسافران یکشنبه 15 دی ماه
دوشنبه 16 دی 1398 ساعت 14:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر پدرام | ( نظرات )
«به‌نام قدرت مطلق، الله»

سیزدهمین جلسه از دور سی‌ام، سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگره‌60 نمایندگی عمان سامانی شهرکرد با نگهبانی مسافر حامد، استادی مسافر حمید و دبیری مسافر بهروز، با دستور جلسه 《کمک من به کنگره و کمک کنگره به من》 در روز یکشنبه 15 دی ماه سال 1398، رأس ساعت 17 برگزار گردید.باید بدانم خدمت در هر جایگاهی لیاقت میخواهد و باید اذنش صادر شود و این اذن را خداوند به هر کس عطا نمیکند. زمانی که خدمت میکنیم حال بسیار خوشی نصیب ما میشود لذا باید...

سخنان کامل استاد را در ادامه مطلب دنبال بفرمایید...

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران یك شنبه ها،
 
    پخش صوتی کارگاه جهان بینی روز چهارشنبه
مراجعین مهمان - تازه واردین
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

خرید ساعت مچی

|

ساخت كد آهنگ و موسیقی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات