آدرس: شهركرد، شهرك منظریه، بلوار امام علی -جلوتر از بیمارستان پارسیان -روبروی قرارگاه پلیس راه---زمان جلسات تازه واردین(آقایان): روزهای فرد رأس ساعت15:30
رهایی .....
شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 22:03 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز چهارشنبه مورخ
1397/11/4 شاهد رهایی تعدادی از مسافران سفر اول وسفر نیکوتین بودیم
که باموفقیت سفر خود را طی و از دستان گرم و پر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمودند.

http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی .....
پنجشنبه 28 بهمن 1395 ساعت 14:11 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز چهارشنبه مورخ
1395/11/27 شاهد رهایی1نفر از مسافران سفر اول
که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمود.


http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی .....
جمعه 22 بهمن 1395 ساعت 00:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
روز چهارشنبه مورخ
1395/11/20 شاهد رهایی1نفر از مسافران سفر اول
که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمود.


http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی...
پنجشنبه 14 بهمن 1395 ساعت 16:58 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه مورخ1395/11/13 شاهد رهایی 1نفر از مسافران سفر اول

که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمود.


http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی .....
پنجشنبه 7 بهمن 1395 ساعت 13:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه مورخ1395/11/06 شاهد رهایی 6نفر از مسافران سفر اول

که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمودند.


http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی .....
پنجشنبه 30 دی 1395 ساعت 13:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه مورخ1395/10/29شاهد رهایی 1نفر از مسافران سفر اول

که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمود.


http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه مورخ1395/10/22 شاهد رهایی 4نفر از مسافران سفر اول

که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمودند.


http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی .....
پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 08:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله

در مورخ 1395/10/15 شاهد رهایی 1نفر از اعضای نمایندگی شعبه عمان سامانی شهرکرد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ که با متد DST سفر ورسماً وارد سفر دوم شده و همچنین 2نفر از مسافرین لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 دریافت نموده و به رهایی برسند.

http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی
پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت 10:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه مورخ1395/10/08 شاهد رهایی 3نفر از مسافران سفر اول

که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمودند.
http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی .....
پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت 09:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

در مورخ 1395/09/24 مانند هفته های قبل، شاهد رهایی 6نفر از اعضای نمایندگی شعبه عمان سامانی شهرکرد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.همچنین 1نفر از مسافرین لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانست با موفقیت سفر خود را سپری و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 دریافت نموده و به رهایی برسد.

http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی
پنجشنبه 11 آذر 1395 ساعت 15:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه مورخ1395/09/10 شاهد رهایی 1نفر از مسافران سفر اول

که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمود.


http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg
به ادامه مطلب مراجعه کنید....


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،


رهایی
چهارشنبه 3 آذر 1395 ساعت 15:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر کاظم | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

روز چهارشنبه مورخ1395/09/03 شاهد رهایی 6نفر از مسافران سفر اول

که باموفقیت سفر خود را طی واز دستان گرم وپر مهر بنیان کنگره 60 گل رهایی خودرا دریافت نمود.

http://up.c60.ir/repository/15138/Motefareghe/kazem/RAHHAI.jpg

تصاویر در ادامه مطلب...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی ها،
 
    پخش صوتی کارگاه جهان بینی روز چهارشنبه
مراجعین مهمان - تازه واردین
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

خرید ساعت مچی

|

ساخت كد آهنگ و موسیقی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات