آدرس: شهركرد، شهرك منظریه، بلوار امام علی -جلوتر از بیمارستان پارسیان -روبروی قرارگاه پلیس راه---زمان جلسات تازه واردین(آقایان): روزهای فرد رأس ساعت15:30
کارگاه آموزشی یک شنبه
یکشنبه 22 فروردین 1395 ساعت 17:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )

به نام خداوند بخشنده ومهربان

یازدهمین جلسه از دورهفدهم کارگاه های آموزشی خصوصی

                                          کنگره 60 نمایندگی عمان سامانی                                    

به نگهبانی مسافر فیروز ، دبیری مسافر اسکندر و استادی مسافر میلاد

با  دستور جلسه"  وادی هشتم و تاثیر آن روی من "


در روز یکشنبه 22فروردین ماه 95  راس ساعت 17 آغاز به كارنمود.


                             

یک زمانی درمان وجود نداشت ولی الان کنگره 60 وجود دارد؛ می گفتند برای اعتیاد درمانی وجود ندارد ولی الان راه درمان اعتیاد پیدا شده و بخاطر همین برای شروع به وادی اول و وادی هفتم برمی گردیم که رمز و راز کشف حقیفت را در دوچیز می داند چون اصلی ترین و مهمترین چیز پیدا کردن راه است خیلی ها راه را پیدا کرده اند یکی با قرص یکی با متادن و یکی سم زدایی وهرکسی یک روشی و یک دسته هم دانایان نادان بودند ولی.....                                         
   
سخنان استاد:
دستور جلسه این هفته وادی هشتم و تاثیر آن روی من می باشد و برای وارد شدن به وادی هشتم باید 7 وادی قبل را در کوله پشتی داشته باشیم ولی به نظر من پایه و اساس وفوندانسیون و 52دستور جلسه به وادی اول بر می گردد یعنی وادی اول که تفکر است . تفکر هم تعریف های زیادی دارد و هرکسی می تواند برای خودش برداشتی  داشته بابشد . تفکر یک حرکت درونی و یک جریان درونی است . تفکر حرکتی است از مجهول به معلوم که توسط قوه عقل صورت می گیرد . ولی تعریف دیگری هم دارد . تفکر یعنی مبدا ُمسیر حرکت و مقصد و هدف را تعیین می کند یعنی حرکتی که مبدا مسیر حرکت و مقصد مسیر و هدف را تعیین می کند این وادی میخواهد به ما بگوید که بعد از اینکه تفکر کردید خوب است که حرکت کنید چرا ؟ چون تفکری که به بار ننشیند و حرکتی نباشد می شود غم و اندوه یعنی میدانی درمان اعتیاد خوب است ولی هیچ حرکتی نمی کنیم.
                        
ما همه میدانستیم که مواد بد است ولی هیچ حرکتی نمی کردیم چون راه مشخصی وجود نداشت اگر تفکر را به بار ننشانیم باعث از دست دادن موقعیتها و فرصتها می شود و در زمان و در جای مشخص خودش است و اینجاست که حسرت و ناامیدی سراغ انسان می آید توان حرکت هیچ کاری را نداریم و دلیل بودن در بهشت یا جهنم ما همین جاست چون نمی توانیم از موقعیت هایمان بهترین استفاده را بکنیم مثلا یک زمانی درمان وجود نداشت ولی الان کنگره 60 وجود دارد و می گفتند برای اعتیاد درمان وجود ندارد ولی الان راه درمان اعتیاد پیدا شده و بخاطر همین برای شروع به وادی اول بر می گردیم و به وادی هفتم که رمز و راز کشف حقیفت رادر دوچیز می داند. چون اصلی ترین و مهمترین چیز پیدا کردن راه است خیلی ها راه را پیدا کرده اند یکی با قرص یکی با متادن و یکی سم زدایی وهرکسی یک روشی و یک دسته هم دانایان نادان بودند ولی مسیر آخر آن چه بود . الگوها راباید ببینیم . میوه و ثمره راه هم باید ببینیم در کنگره 60 هم مشخص است .
 درکنگره 60 که مسیرش صراط مستقیم است و نشانه آن همان رسیدن به مقصد و هدف همراه با آرامش است ولی صراط مستقیم همراه با سختی است چون شیطان نقد پرداخت می کند و لی خداوند نسیه .خداوند می فرماید از تو حرکت بعد از من برکت ولی شیطان می گوید تو بخواه من برای تو جانم را میدهم . چون نقد که بهت می دهد نه تنها خودت را بلکه چندین نفر دور و برت را با خودت به گودال و چاه می کشاند . ولی خداوند می گوید اول حرکت بعد از من برکت .

 وادی هشتم هم چنین است برتری انسان نسبت مخلوقات و اینکه اشرف مخلوقات است و بخاطر اختیار است که به انسان عطا گردیده، یعنی انسان بر سر یک دو راهی قرار می گیرد که همان فجور و تقوی می باشد و انسان اختیار دارد یا تحت نیروهای اهریمنی باشد یا تحت نیروهای راستی یعنی نمی شود که یک پا در اینطرف و یک پا در آنطرف داشته باشد با این شکل همیشه در جهنم است .

 وادی هشتم می خواهد اولین و مهمترین اساس برای حرکت که همان حرکت است را بگوید و مهمترین آیتمش حرکت است که بعد خداوند برکت آنرا میدهد و میگوید راه را که پیدا کردی حرکت کن در اول الگوها را ببین و میوه و ثمره اش راببین ( مثلا کنگره 60 ) و اینکه همیشه نمی شود مطالب کتاب و وادی را بخوانی و بگی آقای مهندس این حرف را زد ...خود تو چه چیز ی می گویی؟ و این است که همشه باید برگردی روی خودت کار کنی و با خودت مقایسه کنی که این وادی برای تو چه چیزی دارد . این نیست که شما مطالب کتاب و سی دی ها را حفظ کنی .استاد در ادامه فرمودند :

مقوله دوم و آیتم دوم این است که آیا خواسته وهدفی داریم یعنی بعد از این که راه را پیدا کردیم آیا هدفی داریم و یا یک فکر است و یا یک تفکر . روزانه هزاران افکار به ذهن ما می آید . مواد خوب است یا بد . ترک بکنیم و یا نه ولی تفکر یعنی تصمیم قطعی یعنی الگوها را دیدن و نظرسنجی کردن است و ایمان پیدا کردن و میوه و ثمره اش را دیدن است . اینجا باید هدفت مشخص باشد که وسط راه پشیمان نشوی .

آیتم بعدی تلاش جهت خواسته ایی که داری و جهت خواسته ات باید تلاش کنی یعنی روی خواسته وهدفت متمرکز بشوی چون سفر اول جنگ بین عقل و نفس است نقطه تقابل بین نفس و عقل نفس لوامه است تا اینکه به نفس مطعنه برسیم .

انسان یک جن دارد و یک روح یکی طرف خوبیها هدایتش می کند و یکی به بدیها . اینجا بستگی به سطح آموزشها دارد و بستگی به متمرکز بودن خودت دارد بستگی به نشستن روی این صندلیها دارد . یعنی ذهن ابزاریست در دست نفس . در زمان سفر اول باید ذهن را تحت فرماندهی عقل بگیریم با حضور درجلسات . مشارکت کردن و این حرکت است و حرکت یعنی به موقع به کنگره بیایی ودر روزهای پنج شنبه تولدها را ببینی . و به غیر از کنگره جایی برای فکر کردن نداری و برای همین است که می گویند فکر کردن یک نوع هنر است چون روزانه هزاران افکار به ذهن ما هجوم می آورد و بیرون از اینجا تصویرهای ذهنی شما چکهای پاس نشده و یا بدهکاری ها  و یا مشكلات فرزندان می باشند.

 ما برای رسیدن به یک خواسته از خواسته های معقول دیگر مان می گذریم بنابراین اگر غیر از این باشد از هدف عقب می ماند و اگر از هدف دور شدیم حقه فراموشی به انسان دست می دهد و در وسط کار یادش میرود که هدفش چه بوده است .

آیتم بعدی این است که در مسیر حرکتی که قرار میگیرد دو راه وجود دارد یکی ارزشی و دیگری ضد ارزشی . ما همه در ضد ارزشها وارد بودیم وقتی که میخواهیم حرکت کنیم شرایط زندگی همیشه مناسب و مساعد نیست و زندگی پایین وبالا دارد انسان هم در شرایط سخت خودش را نشان می دهد و تمام این آموزشها در شرایط سخت بدرد می خورد وگر نه در شرایط عادی همه میگویند و می خندند .اوتی هم تیپر می شود و پول اوتی هم جور است به به و چهچه می کند که کنگره عجب جای خوبی است و جلسات کنگره خوب است ولی کافیست که تقی به توقی بخورد ،آن وقت می گوید عجب کنگره بیخودی و عجب آدمهای بدی راهنماها ومرزبانها عمدا سخت گیری می کنند . ولی انسان در شرایط سخت خودش را نشان می دهد و چیزی که باید همیشه دوست داشته باشیم این است که برای حرکت در کنگره 60 ضد ارزشها باید قطع شود . مثل اینکه سبد پول را می چرخانند و کسی می گوید فلانی اینقدر در سبد انداخت و یا اون یکی مبلغ ناچیز در سبد انداخت . و به این شکل نمی توانیم سفر کنیم که مثلا اگر یک ساغی بوده بیاید و بگوید هم سفر می کنم و هم موادم را می فروشم . که این ضد ارزشها باید قطع شود و همیشه مشكلات مالی برای همه پیش می آید و نباید شخص خودش را ناراحت کند و سختیها همه می گذرند .
انشاء اله همه بتوانیم با حرکت و تلاش در رسیدن به هدفمان موفق باشیم .

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: كارگاه آموزشی خصوصی مسافران یك شنبه ها،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
    پخش صوتی کارگاه جهان بینی روز چهارشنبه
مراجعین مهمان - تازه واردین
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

خرید ساعت مچی

|

ساخت كد آهنگ و موسیقی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic